Sint-Gummarusstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Gummarusstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Oude Steenweg en Dambruggestraat. Reeds in 1580 vermeld als "Muelekenstraetken", in 1846 als "Sint-Jansstraat"; kort daarop werd de huidige naam aangenomen. Straatverbreding in 1861.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Dokterswoning in neoclassicistische stijl

Sint-Gummarusstraat 12, 12A, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen

Sint-Gummarusstraat 50-52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kindertuin

Sint-Gummarusstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.