Sint-Jansplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Jansplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Vondelstraat en Sint-Gummarusstraat. Ruim plein aangelegd circa 1870 op een gedeelte van het zogenaamde bastion van de Dam, een uitwas van de Spaanse vesting. Genoemd naar de herberg "den ouden St.-Jan". Overwegend winkelhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw met neoclassicistische stijlkenmerken.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Magazijn Kraan Natie

Sint-Jansplein 51-53, 52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Postkantoor in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Sint-Jansplein 4, 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Slagerij Pauwels

Sint-Jansplein 35, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.