Sint-Jobstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Jobstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Viaduct-Dam en Everaertsstraat. Zou reeds in een meer primitieve vorm dateren van eind 16de eeuw of begin 17de eeuw. In deze omgeving bestonden in 1522 een aantal van de buitenwereld geïsoleerde leprozenhuisjes. De naam "Sint-Jobsstraat" dateert van 1846 voor het zuidelijke gedeelte van de straat dat sedert 1866 "Gasstraat" heet, het noordelijk gedeelte, in zijn huidige vorm aangelegd in 1876, kreeg de voormalige naam. Tussen het spoorwegemplacement van de Hoofdgoederennatie en dat van station Stuivenberg-Dam werd in 1877 de zogenaamde Viaduct-Dam in verhoging aangelegd, waardoor het meest noordelijke uiteinde van de Sint-Jobsstraat werd ingepalmd. Om het hoogteverschil tussen Sint-Jobsstraat en Viaduct-Dam te overbruggen werd teneinde de Sint-Jobsstraat de thans nog bestaande dubbele steektrap met smeedijzeren leuning en gietijzeren postamenten gebouwd naar een ontwerp van 1883. Zie ook Trapstraat.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Politiecommissariaat van de 10de Wijk

Sint-Jobstraat 63, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Steeg met arbeiderswoningen

Sint-Jobstraat 15/4-7, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.