Sint-Vincentiusstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Vincentiusstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tussen Lange Leemstraat en Sint-Thomasstraat. Van 1846 tot 1869 liep hier de Haringrodestraat. In 1869 werd het gebogen gedeelte herdoopt in Sint-Vincentiusstraat; deze naam houdt verband met de hier toen aan de gang zijnde bouwwerken aan het klooster van de broeders van Liefde van Gent onder het patronaat van Sint-Vincentius à Paulo.

Bebouwing met burgerhuizen uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de vroege 20ste eeuw. Gaaf bewaarde panden zijn de nummers 11, 15, 67, 71 en 77. Op nummer 4: breed burgerhuis in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag voor eigen rekening gebouwd door de aannemer Joh. Adr. van Dijk-de Vlam, naar een ontwerp uit 1908. Op nummer 8: bescheiden burgerhuis in conventionele neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van Alphonse Debbaudt, naar een ontwerp door de architect Jos. Bascourt uit 1902, vandaag met ontpleisterde lijstgevel.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1908#1678 en 1902#2244.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Eugène Geefs

Sint-Vincentiusstraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Jos. Bascourt

Sint-Vincentiusstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Sint-Vincentiusstraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sint-Vincentiusziekenhuis

Sint-Vincentiusstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning In de Gulden Spoor

Sint-Vincentiusstraat 12, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.