Solvynsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Solvynsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Paleisstraat en de Boudewijnstraat, pleinvormig verbreed ter hoogte van de kruising met de Miraeusstraat. Geopend in 1868-1869, en genoemd naar Frans Solvyns (1760-1824), marineschilder en havenkapitein.

De oorspronkelijke bebouwing met neoclassicistische burgerhuizen uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw, is slechts minimaal bewaard, mede ten gevolge van verwoestingen door bominslagen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Tot de meest gave doorsnee-panden behoren het nummer 39, de woning Jan B. Gys door architect Sebastien Van Besten uit 1875 op nummer 60 en de gekoppelde woningen nummers 66-68.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1875#947 (nummer 60).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Aannemerswoning Corneille Wygaerts

Solvynsstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Solvynsstraat 52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoorgebouw in art-decostijl

Solvynsstraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Opbrengsteigendommen van J.B. von der Becke

Paleisstraat 39-41, Solvynsstraat 46-48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Radiologiepraktijk dokter René Van Heurck

Solvynsstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.