Stanleystraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Stanleystraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Met platanen beplante straat aan de westzijde van de verhoogde spoorwegberm van het Centraal Station, tussen de Lange Leemstraat en de Boomgaardstraat. Geopend in 1904. Naamgeving naar Henry Stanley (1841-1904), Engels Afrikareiziger, door Leopold II belast met de exploratie van de strook aan de Kongostroom in voormalig Belgisch Congo.

Eenzijdige westelijke bebouwing met een homogene rij burgerhuizen in eclectische en art-nouveaustijl, op enkele na opgetrokken naar ontwerpen van de architect Louis Hamaide tussen 1904 en 1909. Tot de minder goed bewaarde panden van Hamaide behoren het neoclassicistische hoekcomplex voor V. Persoons op nummers 7-8 bestaande uit een café en aanpalend burgerhuis in neoclassicistische stijl, en het burgerhuis op nummer 10 oorspronkelijk deel uitmakend van een gelijkaardig hoekcomplex voor Alfons Standaert (Cobdenstraat) met een café en twee flankerende burgerhuizen, in 1904 opgetrokken op beide hoeken van Stanleystraat en Cobdenstraat. Van het geheel van vijf gekoppelde burgerhuizen op nummers 1-5, met eenvoudige opstanden in alternerend geel en roomkleurig baksteenmetselwerk, werd het bouwdossier niet teruggevonden.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1904#1982 (nummers 7-8), 1904#1500 (nummer 10).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Stanleystraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Stanleystraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen

Stanleystraat 20-22, 21, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee burgerhuizen in eclectische stijl

Stanleystraat 30, 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier burgerhuizen in eclectische en art-nouveaustijl

Stanleystraat 23-25, 24-26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier burgerhuizen in eclectische en art-nouveaustijl

Stanleystraat 35-37, 36-38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vijf burgerhuizen in eclectische stijl

Stanleystraat 14-18, 15-17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Stanleystraat 28, 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Stanleystraat 12, 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekcomplex met café en winkels in eclectische stijl

Stanleystraat 32, 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis met café in eclectische stijl

Stanleystraat 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sociaal woonblok van de stad Antwerpen

Stanleystraat 39-41, Boomgaardstraat 249-251, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in art-nouveaustijl

Stanleystraat 27, Zénobe Grammestraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in eclectische stijl

Stanleystraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.