Steenbokstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Steenbokstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat op Zurenborg, tussen de Kleinebeer- en de Oostenstraat. Tot 1920 maakte de straat deel uit van de Rolwagenstraat, een historisch tracé dat in de verkaveling van de nieuwe wijk Zurenborg werd opgenomen en nog door haar iets kronkelende structuur wordt herkend. De huidige naamgeving werd gekozen naar analogie van veel straten in Zurenborg, die naar een sterrenbeeld zijn genoemd. Typisch voor dit deel van de wijk, tegen de spoorweg aan, is de combinatie van eind-19de-eeuwse burgerhuizen met burgerhuizen en flatgebouwen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Van de oudste huizen zijn die gebouwd door de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen het meest representatief. Architect Frans Van Rompaey drukte dan weer tijdens het eerste kwart van de 20Ste eeuw sterk zijn stempel op dit deel van de wijk, met architectuur die teruggrijpt naar eind-19de- of begin-20ste-eeuwse bouwstijlen.

In het straatbeeld zijn een aantal nieuwe gebouwen opgenomen, die de schaal van de originele bebouwing doorbreken. De aanwezige school, in een nieuw gebouw, gaat wellicht terug tot de school die de Naamlooze Maatschappij er in 1890 liet bouwen naar een ontwerp van architect Emile Wauters. Deze bouwmaatschappij was de motor achter de eind-19de-eeuwse ontwikkeling van de wijk tot woonwijk voor de middenklasse, met een hoogwaardige architecturale uitstraling.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Burgerhuis

Steenbokstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen van Frans Van Rompaey

Steenbokstraat 30-38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch hoekensemble

Steenbokstraat 35-37, Arendstraat 1-5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

Steenbokstraat 7-9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van vijf burgerhuizen

Steenbokstraat 11-19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Flatgebouw

Steenbokstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Flatgebouw

Steenbokstraat 24-26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Steenbokstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Steenbokstraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Paardenstal

Steenbokstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee woningen in spiegelbeeld

Steenbokstraat 6-8, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.