Stefaniestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Stefaniestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Lange Lozanastraat en de Boudewijnsstraat. Deze straat is grosso modo de verbreding van het pad dat achter de afsluiting van het eigendom "de grote Lozane" liep. Naamgeving in 1880 naar prinses Stefanie van België (1864-1945), de dochter van koning Leopold II, die in 1881 huwde met aartshertog en kroonprins Rudolf van Oostenrijk-Hongarije.

Zeer homogene bebouwing van neoclassicistische, veelal in groep gebouwde burgerhuizen opgetrokken tussen 1881 en 1896. Tot de doorsnee of minder gaaf bewaarde panden behoren de nummers 3, 7 en 8, de gekoppelde woningen Albert Bonner door aannemer Charles Smits uit 1882 op nummers 15-17, de woning Arthur De Boyser door architect Frans Stuyck uit 1887 op nummer 16, de woning weduwe Van Cauteren door architect Frans Claes uit 1887 op nummer 18, de woning J.P. Daamen door aannemer Petrus Franciscus Huygels-Van Humbeeck uit 1884 op nummer 25, nummer 27, de woning Van Laer door aannemer Charles Van den Bosch-Van Camp uit 1884 op nummer 31, de woning Longualaine door aannemer E. Torfs uit 1886 op nummer 37, de gekoppelde woningen Jos Van den Bosch uit 1887 op nummers 39-41, de nummers 45 en 71. Burgerhuis Frans Geenard uit 1903 op nummer 22.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1882#1417 (nummers 15-17), 1887#666 (nummer 16), 1887#1431 (nummer 18), 1884#799 (nummer 25), 1884#1264 (nummer 31), 1886#1234 (nummer 37), 1887#394 (nummers 39-41) en 1903#142 (nummer 22).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Stefaniestraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Stefaniestraat 35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Stefaniestraat 26-30, 34, 38-44, 52-54, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Stefaniestraat 47-65, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lange Lozanastraat 38, Stefaniestraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.