Sterstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sterstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Sint-Thomasstraat en Belgiëlei. Oorspronkelijk privé-weg. Naamgeving "Sterrenstraat" circa 1850 in verband met naburige "Zonstraat" (huidige Zonnewijzerstraat) en "Maanstraat", gewijzigd in "Sterstraat" circa 1885. Bebouwd vanaf 1853.

Eenvoudige neoclassicistische rijhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw, waarvan twee gekoppelde woningen met second-empiredecor op nummers 19-21 uit de beginfase, en een gaaf bewaarde rij op nummers 10 tot 18 uit de jaren 1880. Het nummer 10 maakt deel uit van een geheel van drie gekoppelde woningen uit 1885 (nummers 8-10 verbouwd), in opdracht van de glazenmaker Henri Everaerts, die dat jaar ook het nummer 14 liet optrekken. Ook nummers 16 en 18, eveneens uit 1885, vormden oorspronkelijk een geheel van drie woningen (nummer 20 verbouwd), opgetrokken door de aannemer Gebroeders Gebruers et Smits.

Monumentale groep heren- en burgerhuizen uit de late 19de eeuw en de vroege 20ste eeuw verderop aan de pare zijde, eertijds aangevuld met de verdwenen hotels Richard Böcking door Joseph Hertogs uit 1893 (voorheen nummer 26) en Leopold de Cock de Rameyen door Edouard van Opstal uit 1916 (voorheen nummer 36).

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1885#1409 (nummer 10), 1885#1024 (nummer 14), 1885#1072 (nummers 16-18), 1893#1224 (hotel Böcking) en 1916#6986 (hotel de Cock de Rameyen).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Sterstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Sterstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Heren- en burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Sterstraat 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in eclectische stijl

Sterstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Jef Cornelis

Sterstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.