Stuivenbergplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Stuivenbergplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aan Van Kerckhovenstraat. Stuivenberg was oorspronkelijk een vrij uitgestrekt hoger gelegen duinengebied bestaande uit zavel en stuifzand, omsloten door de vallei van Schijn- en Lobroek enerzijds en door de Vallei van de Potvliet anderzijds. Afgegraven voor de aanleg van de spoorweg Mechelen-Antwerpen in 1836, waardoor de vruchtbare onderlaag vrijkwam en moestuinen konden worden uitgebaat. Het huidige Stuivenbergplein werd vanaf 1786 begraafplaats ter vervanging van het Groenkerkhof (nu Groenplaats) en andere kerkhoven in de binnenstad, die ingevolgde het decreet van 1784 buiten dienst werden gesteld. Deze buitenstedelijke begraafplaats, die in 1863 nog werd uitgebreid, bleef tot 1875 in gebruik. Van dan af tot 1895 werd ze geleidelijk ontruimd ten voordele van de begraafplaats op het Kiel. De vrijgekomen ruimte werd in 1906 "Stuivenbergplein" genoemd. Met platanen beplant plein, basketbalveld, speeltuigen; aan oostzijde schoolgebouw, aan westzijde complex met sociale woningen.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Jongensschool 22 en Meisjesschool 19

Stuivenbergplein 36, 37, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.