Tentoonstellingslaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Tentoonstellingslaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Tentoonstellingswijk Antwerpen (inventarisatie: 01-10-2015 - 15-12-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Eric Sasselaan en Jan De Voslei; gelegen in de zogenaamde "Tentoonstellingswijk" (zie Camille Huysmanslaan). Naamgeving in verband met de Wereldtentoonstelling naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van België van 26 april tot 4 november 1930 op hier gelegen gronden van het vroegere "Hof van den Abeele" en aanpalende terreinen. Rechte straat met bebouwing uit het tweede kwart van de 20ste eeuw en later.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Engelen-Vuye

Tentoonstellingslaan 27, Waelrantstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis Eggermont

Tentoonstellingslaan 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis Strybol

Tentoonstellingslaan 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning De Pauw-De Vos

Tentoonstellingslaan 44, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Decrop

Tentoonstellingslaan 42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Hautekeete

Tentoonstellingslaan 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Vermunicht

Tentoonstellingslaan 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Willemse

Tentoonstellingslaan 46, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.