Tweelingenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Tweelingenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Tweelingenstraat is gelegen op het Antwerpse gedeelte van de wijk Zurenborg, tussen de Dolfijnstraat en de Plantin en Moretuslei. De straat werd geopend bij gemeenteraadsbesluit van 1891 en werd aanvankelijk Tweelingstraat genoemd. Deze straat verwijst, zoals zoveel straatnamen in Zurenborg, naar een sterrenbeeld.

In de Tweelingenstraat vinden we een gaaf bewaard eind-19de-eeuws straatbeeld terug, grotendeels bestaande uit realisaties van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. Deze bouwmaatschappij was de motor achter de ontwikkeling van Zurenborg en wist de wijk met talrijke modelprojecten in eigen beheer architecturaal op de kaart te zetten. Allen volgens dezelfde principes en in dezelfde schaal opgericht, vormen de huizenrijen samen een uniek beeld van het architecturale opzet van de maatschappij. In het noordelijke einde van de straat is het originele beeld onderbroken door een aantal woningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw, gebouwd na de schade die de Tweede Wereldoorlog aanrichtte in dit deel van de straat.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Eclectische eenheidsbebouwing

Tweelingenstraat 61-69, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing in spiegelbeeld

Tweelingenstraat 9-19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van Albert Arnou

Tweelingenstraat 6-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble met neogotisch hoekhuis

Dolfijnstraat 36-38, Tweelingenstraat 2-4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen

Tweelingenstraat 94-98, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van vier burgerhuizen

Tweelingenstraat 53-59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Groepsbebouwing van veertien burgerhuizen

Schorpioenstraat 26-38, Tweelingenstraat 31-43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekensemble van Jos Bascourt

Tweelingenstraat 1, Dolfijnstraat 40-44, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch ensemble

Tweelingenstraat 45-51, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch ensemble

Tweelingenstraat 42-54, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Tweelingenstraat 26-40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische stadswoningen

Tweelingenstraat 21-23, 27-29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee neoclassicistische burgerhuizen

Tweelingenstraat 88-90, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning De Tweelingen met bijhorende eenheidsbebouwing

Tweelingenstraat 56-70, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.