Valkenburgstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Valkenburgstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met geknikt tracé tussen de Harmoniestraat en de Schulstraat, in 1864 samen met laatstgenoemde straat geopend op de gronden Schul. Aanvankelijk (Van) Beethovenstraat, in 1869 genoemd naar het hier gelegen hof van plaisantie Valkenburg (16de eeuw) waarvan de oude gebouwen verdwenen in de tweede helft van de 19de eeuw.

Van de oorspronkelijke bebouwing uit de 1870 en 1880, bescheiden burgerhuizen in neoclassicistische stijl, zijn slechts een beperkt aantal panden gaaf bewaard, waaronder de gekoppelde rijwoningen op nummers 34-36 en 47-49. Koetshuis en tuinmuur van het hotel Ingenohl aan de pare zijde.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 39, Valkenburgstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.