Van Aerdtstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Van Aerdtstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Italiëlei en Lange Dijkstraat, geopend in 1868 en genoemd naar Adriaan van Aert (1803-38) die in 1830 een rol speelde als onderhandelaar met de Hollandse bezetters van het Zuidkasteel. Rechte straat met bebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Rijhuizen met overwegend gele bakstenen of bepleisterde en beschilderde lijstgevels met rechthoekige of gebogen muuropeningen, enkele balkons. Nummer 66 met op borstwering tegelpanelen getekend De Vreker.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis en pakhuis in art-nouveaustijl

Van Aerdtstraat 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Van Aerdtstraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Katoen Natie

Van Aerdtstraat 31-33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Lagere Meisjesschool 13

Van Aerdtstraat 63, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Paardenstal en pakhuis van de Katoen Natie

De Waghemakerestraat zonder nummer, Van Aerdtstraat 31-33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pakhuis in eclectische stijl

Van Aerdtstraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.