Van Arteveldestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Van Arteveldestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Gemeentestraat en De Conincplein, in zogenaamd "Statiekwartier". In 1868 eerst Quinten Matsijsstraat, daarna Van Arteveldestraat naar Jacob van Artevelde (circa 1290-1345); zuidelijk straatdeel werd in 1869 Breidelstraat. Drukke straat met heterogene bebouwing waarvan oudste panden opklimmen tot tweede helft 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen, centrale en enkele gevelbrede balkons. Vaak een recentere café-pui op begane grond.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Van Arteveldestraat 50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Van Arteveldestraat 52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen

Van Arteveldestraat 32-34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat In den Arend

Van Arteveldestraat 64, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Jacob van Artevelde

Van Arteveldestraat 62, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.