Van den Nestlei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Van den Nestlei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Brede rechte laan met beboomde middenberm tussen Oostenstraat en Provinciestraat. In 1911 aangelegd in het verlengde van de Belgiëlei, samen met het doortrekken van de Plantin en Moretuslei, op gronden van het vroegere Wipplein en de eigendommen Isenbaert-De Boey en Donnet-Van Oenen. De bouwvoorschriften legden hier voor de gevels het exclusief gebruik van natuursteen op, en sloten de oprichting van nijverheidsgebouwen, fabrieken en pakhuizen uit.

Genoemd naar de liberale politicus Arthur van den Nest (1843-1913), schepen voor Schone Kunsten (1874-1882) en Financies (1885-1900) van de stad Antwerpen, en senator (1900-1913) voor het arrondissement Antwerpen.

Bebouwing met meergezinswoningen en appartementsgebouwen, aangezet nog vóór de eerste Wereldoorlog aangezet, en voltrokken tijdens de jaren 1920. Homogene bouwblokken in een mengeling van art nouveau, beaux-arts en art deco, vier tot zeven bouwlagen hoog, slechts sporadisch onderbroken door standaard flatgebouwen uit de naoorlogse decennia. Tot de minder interessante of verbouwde panden uit het interbellum behoren de meergezinswoning door de aannemer Gebroeders Moons uit 1927 op nummer 1 (hoek de Baron Joostensstraat), het appartementsgebouw Victor Van Riel door Joseph Hertogs en Gerard De Ridder uit 1929 op nummer 7-9 (Baron Joostensstraat), het opbrengsteigendom door Ernest Nagels uit 1914 op nummer 13, de meergezinswoning Frans Van Laer-Janssens uit 1924 op nummer 16, de meergezinswoning met kunstenaarsatelier Constant Van den Oever uit 1913 op nummer 20-20A en de gekoppelde appartementsgebouwen A. Le Voir en weduwe Irma de Mieszczanska uit 1927-1928 op nummers 22-24 door Ernest Nagels, de gekoppelde meergezinswoningen door de aannemer August Peeters-Gorissen op nummer 28-30 uit 1911, en de woning weduwe L. Egelie op nummer 32 door Ernest Nagels uit 1913. Verdwenen is het hotel John Jorens, een markant burgerhuis in art-nouveaustijl door Jacques De Weerdt uit 1913 (voorheen nummer 15).

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1927#28770 (nummer 1), 1929#33833 (nummer 7-9), 1914#6151 (nummer 13), 1924#18423 (nummer 16), 1913#2955, 1927#27296 en 1928#29023 (nummers 22-24), 1922#13103 (nummer 28-30), 1913#2952 (nummer 32) en 1913#3965 (hotel Jorens).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Van den Nestlei 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Van den Nestlei 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Van den Nestlei 21, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Van den Nestlei 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in beaux-artsstijl

Van den Nestlei 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Ernest Nagels

Van den Nestlei 11A, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee meergezinswoningen in art-nouveaustijl

Van den Nestlei 5, Baron Joostensstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Van den Nestlei 3, Baron Joostensstraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Van den Nestlei 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Van den Nestlei 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Van den Nestlei 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Van den Nestlei 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Van den Nestlei 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Plantin

Plantin en Moretuslei 86-88, Van den Nestlei 29, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.