Van de Wervestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Van de Wervestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Ellermanstraat en Sint-Jansplein, in noordelijk stadsdeel aansluitend bij het havengebied, alwaar de aanwezigheid van vele pakhuizen. Aanvankelijk Merceniersstraat (1868), sinds 1869 genoemd naar de Antwerpse familie Van de Werve die vanaf de 13de eeuw een rol speelde in de plaatselijke geschiedenis. Heterogene bebouwing met neoclassicistische enkelhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw en pakhuizen.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Graanpakhuis

Van de Wervestraat 51, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Magazijnen en paardenstallen van de Valkeniers Natie

Van de Wervestraat 18-22, De Waghemakerestraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pakhuis en kantoorgebouw Belgische Boerenbond

Van de Wervestraat 57-63, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pakhuis P. Mariano & Co

Van de Wervestraat 66, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pakhuizen Jacobs-Nys

Van de Wervestraat 4-6, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.