Van Geertstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Borgerhout, Antwerpen
Straat Van Geertstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1884 samen met de Dodoensstraat geopend in de Potvlietvallei en genoemd naar de tuinbouwkundige Karel Van Geert. Bebouwing met neoclassicistische enkelhuizen onder meer met souterrain aansluitend bij de Dodoensstraat, maar minder gaaf bewaarde gevelwanden.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Borgerhout

Borgerhout (Antwerpen)

omvat Burger- en winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Van Geertstraat 2, 2A, Carnotstraat 148, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Carnotstraat 150-154, Van Geertstraat 1, Turnhoutsebaan_BO 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Grensstenen rond Borgerhout

Milisstraat zonder nummer, Van Geertstraat zonder nummer, Van der Keilenstraat zonder nummer, Carnotstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.