Van Maerlantstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Van Maerlantstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Sint-Jansplein en Osystraat, geopend in 1868 en aanvankelijk Van Stralenstraat genoemd, in 1869 Van Maertlantstraat naar 13de-eeuwse letterkundige Jacob van Maerlant. Rechte straat met enkelhuizen uit de 19de en 20ste eeuw. Vele neoclassicistische bepleisterde en beschilderde of gecementeerde lijstgevels van drie bouwlagen met rechthoekige muuropeningen soms gemarkeerd door centraal balkon.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in naoorlogs modernisme

Van Maerlantstraat 71, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijk Onderwijsgesticht 2 voor Jongens

Van Maerlantstraat 28-30, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.