Van Peltstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Van Peltstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Markgravelei en de Korte Van Peltstraat. Geopend in 1875, omvatte de straat tot 1906 een deel van de huidige Korte Van Peltstraat. Naamgeving naar de 19de-eeuwse schepen Ferdinand van Pelt.

De bebouwing met veeleer bescheiden burgerhuizen in neoclassicistische stijl, kwam grotendeels tot stand tussen 1876 en 1885. Tot de gaaf bewaarde doorsnee-panden behoren de gekoppelde woningen Napoleon Janssens door aannemer Frans Joris uit 1884 op nummers 16-18, de koppelde woningen door aannemer Alfons Lenaerts uit 1905 op nummers 38-40, en de gekoppelde woningen Smolders-Nauwelaerts door architect Louis Hamaide uit 1896 op nummers 50-56.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1884#92 (nummers 16-18), 1905#1831 (nummers 38-40) en 1896#1144 (nummers 50-56).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Peltstraat 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Peltstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen in art-nouveaustijl

Van Peltstraat 28-32, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.