Van Schoonbekestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Van Schoonbekestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lange straat met geknikt tracé tussen de Mechelsesteenweg en Markgravelei, onderbroken door de Lange Lozanastraat. Gelegen in het zogenaamde "Leikwartier", dat in het tweede kwart van de 16de eeuw werd aangelegd door Gilbert Van Schoonbeke. De huidige Van Schoonbekestraat is samengesteld uit het noordelijk deel van de 16de-eeuwse Emmaüslei en haar verlenging vanaf de Haantjeslei tot aan de Mechelsesteenweg. In de eerste helft van de 19de eeuw ook Kruisstraat en Sint-Amandsstraat genoemd, vanaf 1846 Van Schoonbekestraat naar de 16de-eeuwse urbanisator. Het straatgedeelte tussen de Haantjeslei en de Lange Lozanastraat, de zogenaamd doorsteek, werd aangelegd in 1854.

Voorname straat met een heterogene bebouwing van burger- en herenhuizen, opgetrokken vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog. Afwisseling van neoclassicistische bepleisterde en beschilderde lijstgevels met balkons en stucwerk, en rijk bewerkte gevelfronten uit natuursteen of baksteenmetselwerk. Op de plaats van het vroegere Godshuis Bogaerts-Torfs (nummer 54), bevindt zich het nieuw gebouwde Lozanahof. Parochiekerk Sint-Laurentiuskerk op de hoek met de Markgravelei.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 170, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenkantoor Joseph Hertogs

Van Schoonbekestraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Van Schoonbekestraat 133, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Van Schoonbekestraat 164, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 154, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 148, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 138, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 121, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 123, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 125, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 127, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 120, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Van Schoonbekestraat 59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Van Schoonbekestraat 61, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 77, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 134, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 15-17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 113, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 74, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 180, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 21, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 116, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 70, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 122, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in second-empirestijl

Van Schoonbekestraat 57, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in second-empirestijl

Van Schoonbekestraat 72, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 19, 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 104, 110, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 5, 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Dokterswoning in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 172, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van twee burgerhuizen in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 94-96, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van twee burgerhuizen in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 29-31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van twee burgerhuizen in second-empirestijl

Van Schoonbekestraat 112-114, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 64-68, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van gekoppelde burgerhuizen in second-empirestijl

Van Schoonbekestraat 100-102, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee burgerhuizen in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 7, 7A, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee eclectische burgerhuizen

Van Schoonbekestraat 26-28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee eclectische burgerhuizen

Van Schoonbekestraat 115-117, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Van Schoonbekestraat 176-178, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen

Van Schoonbekestraat 56-62, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier meergezinswoningen

Van Schoonbekestraat 140-146, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vijf gekoppelde burgerhuizen in second-empirestijl

Van Schoonbekestraat 47-55, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde meergezinswoningen in art-nouveaustijl

Van Schoonbekestraat 160, Lemméstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 39, Valkenburgstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Koninklijk Instituut voor Dove en Spraakgestoorde kinderen Emmaüs

Van Schoonbekestraat 131, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Emiel Van Kerckhoven

Van Schoonbekestraat 162, Antwerpen (Antwerpen)

omvat La Résidence

Van Schoonbekestraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 168, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 166, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Laurentius

Van Schoonbekestraat 155, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Villa Jenny

Van Schoonbekestraat 37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkel- en burgerhuis in neoclassicistische stijl

Haantjeslei 217, Van Schoonbekestraat 132, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.