Verdussenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Verdussenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Constantia Teichmannplaats en de Vinkenstraat, geopend in 1875. De straat werd in 1876 vernoemd naar de familie Verdussen, een Antwerps drukkersgeslacht actief van de late 16de eeuw tot omstreeks 1800, met als stamvader Hieronymus Verdussen (ca. 1553-1635).

De homogene bebouwing van burgerhuizen overwegend in conventionele neoclassicistische stijl, afgewisseld met enkele panden in neo-Vlaamserenaissance-stijl, kwam tot stand tussen 1876 en 1898. Aan de onpare zijde werden in 1903 wee panden gesloopt voor de aanleg van de Jan Blockxstraat. Deze straatwand is verder op de hoekhuizen na uitzonderlijk gaaf bewaard. Aan de pare zijde werd een groot aantal panden gebanaliseerd door het decaperen of opnieuw cementeren van de gevels, met verlies van het stucdecor. Tot de doorsnee of minder gaaf bewaarde panden behoren de gekoppelde woningen nummers 4-6, de gekoppelde woningen Auguste en Godefroid Roulants door architect Jean Baptiste Vereecken uit 1880 op nummers 7-9 (verbouwde pui), de gekoppelde burgerhuizen J.B. Sluyts uit 1876 op nummers 16 en 20, de woning Keulemans door de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel uit 1885 op nummer 37 (verbouwde pui), en de gekoppelde woningen Frans Thys, restant van het oorspronkelijk uit vijf panden bestaande hoekcomplex met de Vinkenstraat uit 1883 op nummers 59-61.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1880#1420 (nummers 7-9), 1876#630 (nummers 16 en 20), 1885#1445 (nummer 37) en 1883#741 (nummers 59-61).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Jan De Mol

Verdussenstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Verdussenstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Verdussenstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Verdussenstraat 51, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble burgerhuizen in eclectische stijl

Verdussenstraat 60-62, 66-68, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 24-26, 50-56, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 53-55, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 21-23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 47-49, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.