Vinkenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Vinkenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé aan de oostzijde van de Lange Lozanastraat, aanvankelijk een pad - zogenaamd Vinkenstraatje - naar het hoveniershof (Lange Lozanastraat) van grondeigenaar Vinck. Vandaag loopt de straat uit in tuin van het verzorgingstehuis Lozanahof, waarvan de gebouwen een groot deel van de pare zijde innemen.

Van de oorspronkelijke bebouwing uit de late jaren 1870 en de jaren 1880, rest slechts het neoclassicistische burgerhuis op nummer 29.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Vinkenstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Atelier van Decoratieve Kunst Gussenhoven & Van Wijck

Vinkenstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Godshuis P. Creutz

Vinkenstraat 34, 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Moederhuis

Vinkenstraat 54, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.