Volhardingstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Volhardingstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Tentoonstellingswijk Antwerpen (inventarisatie: 01-10-2015 - 15-12-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de Floris Primsstraat, gelegen in de zogenaamde "Tentoonstellingswijk" (zie Camille Huysmanslaan). Tot aan de Tentoonstellingslaan geopend in 1930, naamgeving van 1927; in 1936 verlengd tot huidige Kolonel Silvertoplaan, noordwestelijk deel verdween bij de aanleg van de "Kleine Ring".

Een- en meergezinswoningen in nieuwe zakelijkheid van de jaren 1930-35 en flatgebouwen uit de periode 1954-67, laatst genoemde sociale woningbouw door de maatschappij "De Goede Woning".

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Debaeke-Wemaere

Volhardingstraat 58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw en architectenwoning Geo Brosens

Volhardingstraat 53-57, Camille Huysmanslaan 92-94, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Gijselings

Volhardingstraat 56, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw met atelierwoning Panzer

Volhardingstraat 71, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw met winkels

Volhardingstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Saveniers-Vanderhaeghe

Volhardingstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Smekens

Volhardingstraat 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning en bureel Marc Appel

Volhardingstraat 94-96, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis Rummens

Volhardingstraat 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van zes woningen

Volhardingstraat 70-76, Serigiersstraat 30, Camille Huysmanslaan 83, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Flatgebouw met architectenkantoor Arie Landwaard

Volhardingstraat 73, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning De Grave-Van Zoom

Volhardingstraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning Lucien Appel

Volhardingstraat 60, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Danckaert

Volhardingstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning De Wachter

Volhardingstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Durieux

Volhardingstraat 75, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Hirsch

Volhardingstraat 66, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Laureys

Volhardingstraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Lenaerts

Volhardingstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Troch-Van der Stoelen

Volhardingstraat 92, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Van de Wiel

Volhardingstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Van Goethem

Volhardingstraat 78, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Van Haren

Volhardingstraat 54, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Van Laethem

Volhardingstraat 68, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Verdyck

Volhardingstraat 80, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Vingerhoets

Volhardingstraat 47, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.