Wolfstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Wolfstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Wolfstraat is een korte, rechte straat in het Antwerpse gedeelte van Zurenborg. De straat verbindt de Plantin en Moretuslei met de Door Verstraeteplaats, waar ze deel uitmaakt van een uitwaaierende bundel van zes straten. Evenals veel andere straten op Zurenborg werd ze bij haar aanleg in 1883 genoemd naar een teken uit de dierenriem.

De bebouwing in de Wolfstraat is gaaf bewaard, met woningen uit het laatste decennium van de 19de eeuw, met neoclassicistische of neo-Vlaamserenaissance-gevels.

De homogeniteit en hoge kwaliteit van de bebouwing is te danken aan grootschalige reeksbebouwing. De oneven zijde van de Wolfstraat vormt één monumentaal ensemble dat het hoekhuis Wolfstraat/Nottebohmstraat, veertien rijwoningen in de Wolfstraat en één woning in de Nottebohmstraat omvat. Het werd in 1891 ontworpen door Ernest Dieltiëns in opdracht van mevrouw Douairière André Nottebohm.

Aan de even zijde van de straat wordt een gelijkaardig effect gecreëerd door een aantal kleine reeksen van drie woningen, waarin opnieuw de twee stijlen worden gecombineerd. Dit soort kleine ensembles, hier getekend door Eugène Geefs en Bilmeyer-Van Riel, vormen het handelsmerk van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Antwerpse deel van Zurenborg. Deze maatschappij was de motor achter de ontwikkeling van de wijk.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Eclectisch burgerhuis

Wolfstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble rond hoekpand Den Wolf

Door Verstraeteplaats 4, Wolfstraat 2-8, Bosduifstraat 1-7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble uit 1889

Wolfstraat 22-26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van drie burgerhuizen

Wolfstraat 10-14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van drie burgerhuizen

Wolfstraat 16-20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Monumentaal ensemble van Ernest Dieltiëns

Wolfstraat 7-35, Nottebohmstraat 54, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Wolfstraat 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Wolfstraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.