Zénobe Grammestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Zénobe Grammestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen Cobdenstraat en Stanleystraat. Bij de opening in 1904 Grammestraat genoemd, huidige benaming sinds 1937 naar Zénobe Gramme (1826-1901), Belgisch elektrotechnisch ingenieur en uitvinder van de dynamo.

Bebouwd tussen 1904 en 1909, met als eerste en belangrijkste vastgoedproject de bouw van twee rijen van in totaal vierentwintig burgerhuizen in neoclassicistische en eclectische stijl, een opdracht van de familie Spoelders door Adolphe Mortier. Deze architect tekende in opdracht van de aannemer Alex Van Roey ook voor het later verhoogde burgerhuis op nummer 2, onderdeel van het hoekcomplex met de Cobdenstraat uit 1905. Verder geheel van vijf burgerhuizen in art-nouveaustijl door Louis Hamaide, de belangrijkste vastgoedpromotor in het bouwblok gevormd door Stanleystraat, Zénobe Grammestraat en Cobdenstraat. Twee verbouwde woningen door het bouwbedrijf “Antwerpsche Bouwnijverheid” naar ontwerp van Louis Hendrikx uit 1908-1909 op nummers 24 en 40.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1905#1529 (nummer 2), 1908#1297 (nummer 24) en 1909#882 (nummer 40).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis en meergezinswoning in art-nouveaustijl

Zénobe Grammestraat 48-50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Zénobe Grammestraat 42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Zénobe Grammestraat 50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble burgerhuizen in neoclassicistische en eclectische stijl

Zénobe Grammestraat 4, 8-10, 13, 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van café en winkelhuis in neoclassicistische stijl

Cobdenstraat 19, Zénobe Grammestraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vijf gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Zénobe Grammestraat 26-34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Zénobe Grammestraat 36-38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Van Evercoren

Zénobe Grammestraat 46, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Zénobe Grammestraat 52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in art-nouveaustijl

Stanleystraat 27, Zénobe Grammestraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.