Dobbelhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Dobbelhuizen

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Tichelrij en 't Veer. Aanvankelijk zogenaamde "Tichelrij" en slechts aan één zijde bebouwd. Huidige benaming vanaf het midden van de 17de eeuw, ook na bebouwing aan de overkant. Straat met gebogen verloop en weinig interessante bebouwing, namelijk gewone 19de- en 20ste-eeuwse lijstgevels van twee tot drie bouwlagen en dito traveeën (nummers 10-12, 25, 27, 31 en 37).

Enkele panden verbergen een oudere kern, onder meer nummer 35: met muurankers, vernieuwde gevelbekleding, twee bouwlagen en vier traveeën onder steil zadeldak (pannen); nummer 39: gecementeerde puntgevel met aangepaste muuropeningen.

Vanaf de Dijle zijn een aantal verwaarloosde oudere panden zichtbaar namelijk uiterst rechts van 't Veer een manke achterpuntgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de eeuw (?) met gedeeltelijk bewaarde kruiskozijnen en een gedicht rondboogpoortje met imposten en sluitsteen. Tegen de linkerzijgevel van nummer 1: Onze-Lieve-Vrouwebeeld, volgens F. Berlemont uit het einde van de 16de eeuw. Moeder en Kind beiden met kroon, onder gebogen baldakijn.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Herenhuis

Dobbelhuizen 33, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Dobbelhuizen 8, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoningen

Dobbelhuizen 26-36, Mechelen (Antwerpen)

omvat Tweegezinswoning

Dobbelhuizen 43-45, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.