Graaf van Egmontstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Graaf van Egmontstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Graaf van Egmontstraat ligt op de hoofdas (Graaf van Egmontstraat - Kardinaal Mercierplein, Hendrik Consciencestraat) die de oude stad met het station verbindt. Ze werd getrokken in 1837 na de aanleg van de spoorweg Brussel-Mechelen (1835).

De straat werd vernoemd naar het voormalige "Hof van Graaf van Egmont" (1522-1568) gelegen in de Potterstraete, die eertijds liep van de Hanswijkstraat naar de brede Brusselsestraat (heden kort doodlopend zijstraatje van de Hanswijkstraat). Dit hof werd in 1569 ingericht als godshuis voor arme kinderen, het zogenaamde "Sint-Heilwichsgodshuis" of "Putterij", afgeschaft tijdens het Frans bewind, in 1803 ingericht als werkhuis van weldadigheid; praktisch volledig afgebroken in 1839 na de aanleg van de Graaf van Egmontstraat.

Eertijds residentiële straat, heden drukke winkelstraat met homogene bebouwing uit het midden en de tweede helft van de 19de eeuw (nummers 1, 3, 12, 16 en 20), soms aangepast in het begin van de 20ste eeuw (onder meer nummers 5-7) of later.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Eenheidsbebouwing

Graaf van Egmontstraat 2-6, Mechelen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing

Graaf van Egmontstraat 8-10, Mechelen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing

Graaf van Egmontstraat 13-15, 15A, 17-21, Mechelen (Antwerpen)

omvat Westelijk hoekgebouw

Graaf van Egmontstraat 22, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.