Heembeemd

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Heembeemd

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heden benaming voor de straat tussen de Sint-Katelijnestraat en de Goswin De Stassartstraat, verwijzend naar een afgesloten beemd. Oorspronkelijk een door vlieten omringde wijk die onder meer het Klein Begijnhof, het Sint-Katelijnekerkhof, een deel van de gelijknamige straat en de Kanunnik de Deckerstraat omvatte.

Heden opgenomen in herwaarderingsproject voor de wijk "Klein Begijnhof - Heembeemd" (zie straatnota Klein Begijnhof). Tot begin 20ste eeuw nog getypeerd door enkele trapgeveltjes en houten puntgevels met bovenverdieping in overstek. Het laatste typische vakwerkhuisje, de herberg "In den rooster", werd in 1966 samen met de ernaast liggende oude panden (nummer 62-68) gesloopt voor de oprichting van een flatgebouw.

Kleinschalige bebouwing met enkele oude kernen opklimmend tot de 17de of de 18de eeuw (onder meer nummer 10, 26 en 74) doch veelal aangepast in de 19de en 20ste eeuw. Overwegend breedhuizen naast enkele diephuizen van voornamelijk twee bouwlagen, twee à drie traveeën; vooral 19de-eeuwse lijstgevels met wisselende bekleding.

Linkerstraatwand onderbroken door enkele open plekken. Tegen de tuinmuur van de vroegere Sint-Romboutskliniek, Onze-Lieve-Vrouwebeeldje (uit het eerste kwart van de 19de eeuw) onder houten baldakijn; nis met Onze-Lieve-Vrouw en Kind op wereldbol met slang aan het hoekhuis met de Schuttevee (nummer 77).

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Drie stadswoningen

Heembeemd 90-94, Mechelen (Antwerpen)

omvat Gevelbeeld Onze-Lieve-Vrouw van Troost met Kind

Heembeemd zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

omvat Twee stadswoningen

Heembeemd 71, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.