Hoogstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Hoogstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oude uitvalsweg in het verlengde van de IJzerenleen, Guldenstraat en Korenmarkt tot de Overste, Hoog- of Nieuwe Brusselsepoort. Laatstgenoemde gaf toegang tot de oude weg naar Zemst en de Hombeeksesteenweg en vanaf 1698 tot de toen aangelegde Brusselsesteenweg.

Eertijds "overste strate", vanaf de 15de eeuw Hoogstraat geheten.

Op de hoek met de Sint-Jacobsstraat stond tot 1848 de Sint-Jacobskapel van het gelijknamige godshuis (14de-eeuws). Heterogene bebouwing met nog enkele oudere kernen en 18de-eeuwse gevels. Talrijkst zijn de 19de-eeuwse of in de 19de eeuw aangepaste burgerhuizen, waarvan de benedenverdiepingen verbouwd zijn tot winkel (nummers 1, 2, 4, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36, 45, 47, 52, 56, 63, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79 en 80). Enkele panden werden reeds vervangen door nieuwe bouw waarbij soms verschillende panden werden samengevoegd (onder meer nummer 38-40). Hoek met de Van Benedenlaan ingenomen door een neotraditoneel huis uit begin 20ste eeuw.

Thans maakt een gedeelte van de Hoogstraat (nummers 34-88) deel uit van het herwaarderingsgebied wijk Hoogstraat-Nieuwe Kapucijnenstraat, erkend krachtens een besluit van de Vlaamse Executieve van 8 december 1982. Dit gebied omvat voorts de Ganzendries, de Nieuwe Kapucijnenstraat en een deel van de Koningin Astridlaan (nummers 183-205).

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Brusselpoort

Hoogstraat 83, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Hoogstraat 49, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis Den Gekroonden Leeuw en Den Spaarpot

Hoogstraat 25-27, Mechelen (Antwerpen)

omvat Schoolgebouw Milsenhof

Hoogstraat 35, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Hoogstraat 33, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Hoogstraat 42, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning Broedgans

Hoogstraat 12, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning Lammeken

Hoogstraat 10, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning met tuitgevel

Hoogstraat 54, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning Pelgrim

Hoogstraat 28, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning, breedhuis

Hoogstraat 18, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning, diephuis

Hoogstraat 35, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.