Jodenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Jodenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van de Frederik de Merodestraat naar de Goswin de Stassartstraat. Reeds vermeld in 1322. Waarschijnlijk vroeger bewoond door Joodse wisselaars.

Gedeelte van de linkerstraatzijde eertijds ingenomen door de achterbouw van het voormalig klooster van Muysen, afgebroken begin 19de eeuw (zie Van Hoeystraat). Overblijfselen ervan zijn: de afgeschuinde zandstenen sokkel van nummer 3 en nummer 5, laatstgenoemd een bepleisterd en witgeschilderd burgerhuis van vier traveeën met verspringende bouwlaag en plat dak; tevens de onlangs ontdekte buitenmuur van het ziekenhuis van het klooster, gelegen tussen de huidige nummers 31 en 33 en nummer 31, een achterin gelegen bakstenen gebouw totaal aangepast als woonhuis, met vier behouden getoogde muuropeningen in een omlijsting van gesinterde steen.

Straatbeeld heden getypeerd door kleinschalige bebouwing uit de 19de en de 20ste eeuw (vooral op de rechterzijde) naast enkele oudere diephuizen. Hoger fabrieksgebouw (nummer 19) met aanpalend gecementeerd burgerhuis (nummer 17). Begin van de straat getypeerd door eng en gebogen verloop en verspringende rooilijn. Rechterstraateinde gemarkeerd door zicht op de kerk van het voormalige dominicanenklooster.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Burgerhuis

Jodenstraat 35, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Jodenstraat 37, Mechelen (Antwerpen)

omvat Fabrieksgebouw

Jodenstraat 19, Mechelen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis

Frederik de Merodestraat 89, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Jodenstraat 22, Mechelen (Antwerpen)

omvat Twee stadswoningen

Jodenstraat 53-55, Mechelen (Antwerpen)

omvat Twee stadswoningen

Jodenstraat 59-61, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning, breedhuis

Jodenstraat 33, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning, dubbelhuis

Jodenstraat 17, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.