Kanunnik De Deckerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Kanunnik De Deckerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oud straattracé tussen de Goswin de Stassartstraat en de Sint-Katelijnestraat. Aanvankelijk tot aan de Schoutetstraat de zogenaamde "Peperstraat"; het deel tussen Schoutetstraat en de Sint-Katelijnestraat reeds in de 13de eeuw "Dekenij" genaamd, volgens L. Godenne naar de plaats waar de gezworenen der lakenmakers vergaderden onder voorzitterschap van een deken, volgens J. Uytterhoeven en V. Steurs benaming gegeven aan de omgeving van de Heilige Maria-Magdalenakapel (Klein Begijnhof) waar eertijds de deken van het Sint-Romboutskapittel verbleef. Vanaf de 17de eeuw benaming "Peperstraat" voor de volledige straatlengte.

Huidige benaming in 1906 toegekend naar kanunnik Edmond De Decker (1819-1873), stichter en bestuurder der Congregatie voor Mannen en Jongelingen waarvoor hij in 1870 een kapel liet opbouwen.

Straat van oudsher afgebakend met historische panden: op de rechter zijde het pandjeshuis, "De Lombaard", verder de toegangspoorten en de Heilige Magdalenakapel van het Klein Begijnhof. Aan de overkant het oude Hof van Chièvres, opgericht in 1509 door Willem van Croy, gouverneur van Keizer Karel V (heden verdwenen); de hoeken met de Schoutetstraat zijn respectievelijk ingenomen door de gebouwen en de tuinmuur van het voormalig Bethaniëklooster en de refugie van Tongerloo.

Huidig straatbeeld overwegend gekenmerkt door doorsneebebouwing uit de 19de eeuw, namelijk rijhuizen van twee tot drie bouwlagen en dito traveeën, met variërende gevelbekledingen en rechthoekige of getoogde vensters, zie nummers 18, 20, 28, 31, 34, 35, 36, 52 en 60-64. Enkele lijstgevels, oorspronkelijk bepleisterd en witbeschilderd met uniforme gevelwand, heden gedecapeerd waardoor ouder kernen zichtbaar werden zie nummers 22-24 en 27-29.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Begijnenhuis

Kanunnik De Deckerstraat 42, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Kanunnik De Deckerstraat 21, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Kanunnik De Deckerstraat 25, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis De Lombaard

Kanunnik De Deckerstraat 26, Mechelen (Antwerpen)

omvat Classicistisch burgerhuis

Kanunnik De Deckerstraat 66, Mechelen (Antwerpen)

omvat Herenhuis, opgesplitst tot twee burgerhuizen

Kanunnik De Deckerstraat 60-64, Mechelen (Antwerpen)

omvat Meubelfabriek N.V. Belform

Kanunnik De Deckerstraat 37, Mechelen (Antwerpen)

omvat Meubelmakerij Leemans

Kanunnik De Deckerstraat 15, Mechelen (Antwerpen)

omvat Refugiehuis abdij van Tongerlo

Schoutetstraat 7, Kanunnik De Deckerstraat 19, Mechelen (Antwerpen)

omvat Sint-Romboutskliniek

Kanunnik De Deckerstraat 22-24, Mechelen (Antwerpen)

omvat Sodaliteitskapel van Maria Onbevlekt Ontvangen

Schoutetstraat 10, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Kanunnik De Deckerstraat 48, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoningen

Kanunnik De Deckerstraat 54-58, Mechelen (Antwerpen)

omvat Tweegezinswoning

Kanunnik De Deckerstraat 27-29, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.