Keizerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Keizerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vanouds belangrijke uitvalsweg, in het verlengde van de Befferstraat naar Nekkerspoel via de Nekkerspoelpoort, gebouwd in de 13de eeuw, gesloopt in 1812.

Benaming reeds vermeld in de 14de eeuw, vermoedelijk naar toenmalig hoekhuis "De Keizer". Specifieke rol van de Keizerstraat als overwegend residentiële straat gekoppeld aan de aanwezigheid van belangrijke paleizen, namelijk van Margareta van York en Margareta van Oostenrijk; religieuze en maatschappelijke instellingen, namelijk Sint-Julianusgasthuis, jezuïetenkerk en -klooster en het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis.

Naast deze historische gebouwen zijn een aantal kernen recent gesloopt (nummer 18) of, in het kader van de verruiming van het Gerechtshof tijdens 1979-1980, in blok deels heropgebouwd, gedeeltelijk met hergebruikt materiaal, zie nummers 22 (16de-eeuws), 24, 26 (1626), 30, 32 en 34-36. Straatbeeld thans ook gekenmerkt door groeiende handelsfunctie met daartoe aangepaste oudere kernen (onder meer nummers 8-10, 25, 44, 46, en 48); voorts, 19de- en begin 20ste-eeuwse lijstgevels met vrij eenvoudige gevelordonnantie (zie nummers 23, 52, 54, 62 en 68), waarvan bij sommige de begane grond recent verbouwd werd tot moderne winkelpuien (onder meer nummers 6, 17 en 40). Nummers 70-72 zie Hoogstratenplein nummer 1-2.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Burgerhuis

Keizerstraat 38-40, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis Zwart Verken

Keizerstraat 18, Mechelen (Antwerpen)

omvat Herenhuis

Hoogstratenplein 1, 2, Keizerstraat 70, Mechelen (Antwerpen)

omvat Paleis Margaretha van Oostenrijk

Keizerstraat 20, Mechelen (Antwerpen)

omvat Paleis Margaretha van York

Keizerstraat 3, Mechelen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Pieter en Sint-Paulus

Keizerstraat 1, Mechelen (Antwerpen)

omvat Sint-Julianusgasthuis of Passantengodshuis

Keizerstraat 26-30, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Keizerstraat 8-10, 10BIS, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Keizerstraat 17, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Keizerstraat 23, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning van 1669

Keizerstraat 50, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning van circa 1919

Keizerstraat 42, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stedelijk Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis

Zwartzustersvest 47, Keizerstraat 7, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.