Steenweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Steenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat leidend van Onder den Toren met gebogen tracé naar de IJzerenleen. Vanouds belangrijke verkeersader waarvan de ligging zou overeenkomen met de Romeinse heerbaan Bavay-Utrecht. Benaming verwijzend naar de eerste, namelijk reeds op het einde van de 13de eeuw, gekasseide straat te Mechelen, aanvankelijk, met inbegrip van de IJzerenleen, eindigende aan de Grootbrug en dus aan twee zijden bebouwd.

Huidige bebouwing gekenmerkt door 18de- en 19de-eeuwse gevelarchitectuur, voornamelijk ter vervanging van houten gevels van diephuizen, volgens luchtfoto's zichtbaar aan steile dakhelling en enkele bewaarde achterpuntgevels (onder meer nummer 2, 4, 6-8, 26, 32, 36 en 38). Gevelwand opgesplitst in twee registers door aanwezigheid van horecabedrijven en winkelpuien op de begane grond.

Straatbeeld ten noorden gedomineerd door de zuidgevel van de Sint-Romboutskerk; ten oosten door de voormalige Beyaert (huidig Postgebouw), en ten zuidoosten door het voormalige Schepenhuis (huidig Stadsarchief) opgetrokken in de 13de en 14de eeuw. Tijdens de bombardementen van 1914 werd dit gebouw zwaar beschadigd, samen met nummers 46-48 aansluitend bij de IJzerenleen.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Aanvullende informatie

Het Schepenhuis is sinds het jaar 2000 ingericht als museum.

Govaert, Carine (18-05-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Burgerhuis met erker

Steenweg 26, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis uit 1879

Steenweg 20, Mechelen (Antwerpen)

omvat Classicistische stadswoning

Steenweg 28-30, Mechelen (Antwerpen)

omvat Gildehuis De Hoorn

Steenweg 32, Mechelen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis De Groene Lantaarn

Steenweg 2, Mechelen (Antwerpen)

omvat Schepenhuis

Steenweg 1, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Steenweg 4, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Steenweg 12, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning Antwerpen

Steenweg 36-38, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning Den Spiegel

Steenweg 10, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning Gulden Vlies

Steenweg 14, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning met winkelpui

Steenweg 18, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning Zevenster

Steenweg 24, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoningen Jeruzalem en Het Rad

Steenweg 42-44, Mechelen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen ontworpen door C. Van den Bergh

Steenweg 46-48, Mechelen (Antwerpen)

omvat Twee stadswoningen van 1782

Steenweg 6-8, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning met lijstgevel

Steenweg 40, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.