Van Hoeystraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Van Hoeystraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Volders heergracht" en "Korte Hairgracht" naar de Heergracht die langs deze straat liep. In de 20ste eeuw genaamd naar de toondichter Gustaaf Van Hoey (1835-1913).

De rechterstraatzijde werd grotendeels ingenomen door het voormalige klooster van Muysen dat uitkwam in de Jodenstraat. Deze cisterciënzerpriorij, opgericht te Muysen in de de 14de eeuw, verhuisde in 1580 naar het "Hof van Saxen" aan de Voldersheergracht. Na de godsdiensttroebelen werd onder meer een kerk opgericht (in het midden van de 17de eeuw).

Afschaffing van het klooster in 1783 onder Jozef II. Tijdens het Franse regime verkocht aan P.J. Esperen die de gebouwen afbrak en er een teelthof aanlegde. Enkel de ingangspoort bleef tot 1905 bewaard.

Straat met knik, bebouwd met rijhuizen uit de 20ste eeuw. Begin van de rechterzijde ingenomen door de eclectische kapel van het Cardijninstituut. Linkerzijde voor een deel ingenomen door de gelede muur en achterbouw van de Mariaschool.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Aanvullende informatie

  • De Heergracht liep niet alleen langs de Van Hoeystraat; de vliet loopt nog altijd onder de Van Hoeystraat door.
  • Het Cardijninstituut, en dus ook de kapel, maken nu deel uit van de scholengroep 'TSM Mechelen'. De naam 'Cardijninstituut' wordt niet meer gebruikt.
  • De Mariaschool en de Sint-Jansschool in de achterliggende Sint-Jansstraat hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw.
  • Het geboortehuis van componist en directeur van de muziekacademie Gustaaf Van Hoey, naar wie de Van Hoeystraat is genoemd, ligt net om de hoek in de Merodestraat nummer 85.

Govaert, Carine (08-12-2013 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Drie reeksen van gelijke burgerhuizen

Van Hoeystraat 28-38, 42-48, Mechelen (Antwerpen)

omvat Eclectische kapel

Frederik de Merodestraat 77-81, Mechelen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoekhuis

Frederik de Merodestraat 73, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.