Voochtstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Voochtstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Smalle kronkelige straat vertrekkend achter het huidige Gerechtshof en eindigend aan het Hoogstratenplein. De benaming zou ontleend zijn aan een zekere Jan de Vooght die in de 14de eeuw grote eigendommen bezat in deze straat.

De rechterzijde is ingenomen door het zwartzusterklooster en de gebouwen van het Berthoutinstituut en het Klein Seminarie. Aan de andere zijde bevindt zich de achterzijde van het gerechtshof en enkele banale 19de-eeuwse arbeiderswoningen, leegstaand of verbouwd, tussen nieuwe bouw.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Zwartzustersklooster

Voochtstraat 2-4, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.