Willem Herreynsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Willem Herreynsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aan het einde van de 19de eeuw getrokken rechte verbindingsstraat tussen de Leopoldstraat en de Vaartdijk. Genoemd naar de schilder Willem Herreyns (1743-1827).

Grotendeels behouden homogeen straatbeeld uit het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw: evenwichtig geritmeerde scenografie door de gegroepeerde witbepleisterde, bakstenen of aangepaste gevelwanden op arduinen plint, met twee tot drie bouwlagen en doorgaans twee traveeën, onder overkragende kroonlijst op klossen of modillons en afdekkend zadeldak. Voornamelijk getoogde bovenvensters al dan niet omlijst of verrijkt met stucversiering en sluitsteen (nummers 35 tot 41).

Verschillende gevels zijn op de bel-etage en soms op de bovenste verdieping gemarkeerd door een balkon met typisch gietijzeren leuning, geschraagd door uitgewerkte consoles (zie nummers 25 tot 41 en nummer 32 tot 48). Nummers 33 tot 41 in repeterend schema, vallen op door een bekronende dakkapel of de venstertravee uitlopend op een zolderverdieping. Op het einde van de straat: dwarse doorsnijding van het deels behouden zogenaamde Eggerickxstraatje, afgezoomd met achtergevels van de Vaartdijk.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.