Wollemarkt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Wollemarkt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd naar de vroegere functie. Loopt van de noordelijke dwarsbeuk der Sint-Romboutskerk naar de Goswin De Stassartstraat.

Straatbeeld heden gestoord door nieuwe bouw. Belangrijke inplanting van het aartsbisschoppelijk paleis. De huidige bebouwing bevat meestal oude kernen, aangepast of verhoogd tijdens de 19de eeuw en voornamelijk voorzien van nieuwe bekledingen en eenvoudige ordonnantie. Een aantal gevels worden momenteel ontpleisterd en vertonen inderdaad sporen van deze oudere kernen die gewoon bewaard of naar eerder "rustieke" smaal (bijvoorbeeld nummer 18) gerestaureerd worden.

Veelal breedhuizen van drie bouwlagen onder zadeldak met 19de-eeuwse ordonnantie en geritmeerd door rechthoekige of getoogde vensters met arduinen lekdrempels. Bepleisterd (nummer 5), gecementeerd (nummers 10, 22 en 24), gedecapeerd (nummers 28, 30 en 34), granitobekleding (nummer 20). Houten kroonlijst op klossen of vernieuwd. Nummer 2: diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder afgesnuit zadeldak (Vlaamse pannen). Recente bekleding en 19de-eeuwse ordonnantie met rechthoekige muuropeningen.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Aartsbisschoppelijk paleis

Wollemarkt 15, Mechelen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis van 1912

Wollemarkt 17, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Wollemarkt 4, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Wollemarkt 6, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Wollemarkt 7, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Wollemarkt 8, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Wollemarkt 32, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning van 1827

Wollemarkt 9, Mechelen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen van 1912

Wollemarkt 19-21, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning De Grooten Wolsack

Wollemarkt 16, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.