Zakstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Zakstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van de Hallestraat naar de Huidevettersstraat. Tot het begin van de 20ste eeuw gekruist door de Melaan die tussen de zijgevels van nummer 22 en 24 en 29 en 31 liep. De straat zelf liep eertijds vermoedelijk maar tot nummer 11 en vandaar was slechts een smalle gang tot de Melaan. Zo zou de benaming vermoedelijk afgeleid zijn van het Franse "cul de sac". In 1311 werd de "zak" via een houten brug over de rivier in verbinding gebracht met de Huidevettersstraat.

Bochtig straattracé; verspringende rooilijn vanaf nummer 13. Typisch voor het straatbeeld is de hoge bak- en zandstenen huistoren, overblijfsel van het voormalige Hof van Palermo. Begin van de rechterstraatzijde ingenomen door 19de-eeuws hoekhuis en rijhuizen van twee à drie traveeën en drie bouwlagen met eenzelfde kroonlijsthoogte en variërende bekledingen (nummers 2-12). Verder overwicht van 19de-eeuwse lijstgevels (onder meer nummers 19, 21, 23, 24 en 25) veelal vervallen en niet bijzonder opvallend hoewel verschillende oude kernen verbergend (zie muurankers met kram en krul van nummer 19, 21, rechteraandak aan achtergevel van 19, dakhelling van nummer 31, nokrichting van nummer 24). Nummer 21 met fijne houten pui; gegroefde penanten en brede puilijst tussen gekoppelde fijne consoles.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Aanvullende informatie

Het ‘overwicht van de 19de eeuwse lijstgevels’ is echt wel verdwenen, evenals het ‘vervallen’ beeld van de straat en de vele huizen met ‘oudere kernen’ (er is er maar eentje overgebleven: het nr. 31 ). De kant van de onpare nummers wordt volledig gedomineerd door nieuwbouw (hoekgebouw én de nrs. 7 t.e.m. 21). Aan de pare kant is het nr. 24 – dat tweemaal vermeld wordt in de beschrijving – gesloopt.

Govaert, Carine (31-07-2013 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Burgerhuis van 1885

Zakstraat 16, Mechelen (Antwerpen)

omvat Hof van Palermo

Zakstraat 16A, 18-20, Mechelen (Antwerpen)

omvat Openbaar badhuis

Zakstraat 31, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Zakstraat 7, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Zakstraat 17, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Zakstraat 26-28, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning ontworpen door Van Meerbeeck

Zakstraat 3, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning met puntgevel

Zakstraat 13, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning met puntgevel

Zakstraat 15, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.