Eindhoutdorp

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Eindhout
Straat Eindhoutdorp

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Laakdal (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deel van de langgestrekte dorpskern met inplanting van de kerk in de as Meir/Eindhoutdorp en voormalig gemeentehuis ten oosten. Hoofdzakelijk lintbebouwing uit de 20ste eeuw.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eindhout

Eindhout (Laakdal)

omvat Burgerhuis

Eindhoutdorp 6, Laakdal (Antwerpen)

omvat Burgerhuis van 1912

Eindhoutdorp 22, Laakdal (Antwerpen)

omvat Gemeentehuis Eindhout

Eindhoutdorp 13, Laakdal (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Lambertus

Eindhoutdorp 8, Laakdal (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.