de Trannoyplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Tongerlo
Straat de Trannoyplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Langgerekt plein met nagenoeg centraal beplant, begraasd en omhaagd perk waarop beeld van moeder en kind (1981). Verder aan oostzijde van het plein gedenkteken van bak- en hardsteen als huldebetoon aan burgemeester baron N. de Trannoy ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum (1951).

Bebouwing vanaf circa 1900, onder meer witgeschilderde nr. 6, een dubbelhuis met risaliet onder topgevel en met getoogde muuropeningen, sierankers.

Aan westzijde geasfalteerde eikendreef naar het achterin gelegen kasteel de Meeûs d'Argenteuil.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tongerlo

Tongerlo (Westerlo)

omvat Hoekhuis

de Trannoyplein zonder nummer, Westerlo (Antwerpen)

omvat Hof ter Bruelen

de Trannoyplein 24, Westerlo (Antwerpen)

omvat Hoveniershuis

de Trannoyplein 26, Westerlo (Antwerpen)

omvat Pastorie van de Sint-Annaparochie

de Trannoyplein 7, Westerlo (Antwerpen)

omvat Villa

de Trannoyplein 1, Westerlo (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.