Antwerpsestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Antwerpsestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Boom (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Doorkruist de gemeente van noord naar zuid vertrekkend in het oude centrum (in het zuiden) en voortgezet als A12, verbindingsbaan Antwerpen-Brussel.

De oude kasseiweg Antwerpen-Boom dateerde van na 1763 (goedkeuring van het ontwerp door Maria-Theresia). Deze vertrok bij de Veerdam, huidige Heldenplaats bij de Rupel. De idee voor een nieuwe baan Rupel-Antwerpen-Brussel via Boom dateert van 1908. De aanleg, begonnen in 1912, en vervolgens stopgezet door de oorlog, werd pas in 1936 hervat en in 1937 beëindigd. Een verbreding tot 50 meter voorzien circa 1939 (zie de achteruitgeschoven rooilijn) werd nooit uitgevoerd. De nieuwe baan volgt ongeveer het oude tracé namelijk tot iets voorbij de Advocaatstraat. Hier verlaat ze de Antwerpsestraat en gaat langs de Frans de Schutterlaan en het Wipplein over de nieuwe Rupelbrug (1937-39).

Het oude, smallere gedeelte van de Antwerpsestraat in de dorpskom is voornamelijk bebouwd met eenvoudige woon- en winkelhuizen vanaf circa 1850, twee tot drie bouwlagen met bepleisterde of bakstenen lijstgevel en een aantal fraaiere burgerhuizen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Het nieuwere, bredere gedeelte bestaat uit tweemaal twee rijvakken met middenberm, fietspaden, grachten en bermen, samen 30 meter breed. Voornamelijk banale eengezinswoningen van twee bouwlagen met bakstenen lijstgevels vanaf circa 1930.

De nummers 293 tot 325 samen met de aanpalende straten ten oosten en ten westen vormen een tuinwijk van circa 1935. Naar het westen toe tussen Antwerpsestraat en Kruiskenslei (in het westen), modern wooncomplex naar ontwerp van architect Renaat Braem en J. van Camp en P. Van de Velde (1974): flats van drie tot acht bouwlagen gedomineerd door een eenentwintig verdiepingen hoog torengebouw; centraal groen plein met kleuterschooltje; constructie van baksteen en beton met accent op golvende gevelvlakken.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Boom

Boom (Antwerpen)

omvat Burgerhuis, gedateerd 1878

Antwerpsestraat 30, Boom (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Antwerpsestraat 92, Boom (Antwerpen)

omvat Gemeentehuis van Boom

Antwerpsestraat 44, Boom (Antwerpen)

omvat Laatclassicistisch hoekhuis

Antwerpsestraat 1, Boom (Antwerpen)

omvat Laatclassicistische dorpswoning

Antwerpsestraat 57, Boom (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Antwerpsestraat 23, Boom (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Antwerpsestraat 35, Boom (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Antwerpsestraat 66, Boom (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch hoekhuis

Antwerpsestraat 146, Boom (Antwerpen)

omvat Parochiekerk van het Heilig Hart

Antwerpsestraat 360, Boom (Antwerpen)

omvat Steenbakkerij Leens-Huysmans

Papensteenstraat zonder nummer, Boom (Antwerpen)

omvat Tuinwijk

Antwerpsestraat 293-325, 332-358, Emile Van Reethstraat 1-4, Frans Verelststraat 1-6, Gendarmerielaan...

omvat Woning Verstrepen

Antwerpsestraat 134, Boom (Antwerpen)

omvat Woonwijk Kruiskenslei

Antwerpsestraat 441-451, Kruiskenslei 2-68, 70-88, 124-148, Uitbreidingsstraat 1-30, 29-32 (Boom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.