Krakeelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Onbepaald
Straat Krakeelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kronkelende weg die de dorpskern van Zerkegem vanaf de Jabbekestraat met de Gistelsteenweg verbindt. Tot ver in de 20ste eeuw gekend als "Zandstraat". Tegen de dorpskern aan, eind-20ste-eeuwse eengezinswoningen in tuin; verder enkele hoeves, bv. Krakeelstraat nr. 6, haaks op de straat ingeplant bakstenen boerenhuis daterend van 1902, in 1927 verlengd met een stal en voorzien van losstaand bakhuis en stal ten zuiden van de woning.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Zerkegem, 1866/26, 1902/10, 1927/20, 1954/15.
CARBONEZ M., Aardrijkskunde van Zerkegem, Zerkegem, 1977.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VIII, Brugge, 1928, kl. 671.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Relaties

omvat Hoeve Hof ter Weiden

Krakeelstraat 2, Jabbeke (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.