Noendreef

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Beernem
Straat Noendreef

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van Reigerlostraat naar Heirweg. Bestaat uit drie stukken straat die de vroegere parcellering volgen. Oudste vermelding van de straat dateert van 1904.

Lang onbebouwd en niet ontgonnen veldgebied aansluitend bij het Bulskampveld. Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw werd het gebied ten zuiden van de site ontgonnen. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) is de hoeve zogenaamd "Goed van den Bogaerde" de enige bebouwing. Vanuit deze hoeve is men in de tweede helft van de 18de eeuw begonnen met de ontginning van de omliggende heidegronden.

Thans geasfalteerde straat met gedeeltelijk bewaarde dreefstructuur voorzien van eiken. De straat doorkruist een gebied met deels in onbruik geraakte dreven, bossen en weilanden. Schaars bebouwde straat waarvan de oudste bebouwing teruggaat tot de 18de eeuw zie "Goed van den Bogaerde" (Noendreef nummer 3), gelegen in het begin van de straat tegen aan de Reigerlostraat. Tegenaan de Reigerlostraat dominerende aanwezigheid van een houthandel. Aanwezigheid van waterpompstation, gelegen op de percelen achter Noendreef nummer 7.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beernem

Beernem (Beernem)

omvat Boerenarbeiderswoning

Noendreef 5, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeiderswoning

Noendreef 7, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Devotiekapel ter ere van Maria gebouwd in het Maria-jaar 1954

Noendreef zonder nummer, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoevesite Goed van den Bogaerde

Noendreef 3, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.