Reigerlostraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Beernem
Straat Reigerlostraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van Wingene Steenweg naar de Beernem Steenweg op het grondgebied Wingene. Vanouds een belangrijke verbindingsstraat tussen Beernem en Wingene. Grosso modo geasfalteerd recht straattracé. De straat loopt doorheen de bossen van Bulskampveld.

De straatnaam verwijst naar het "kasteel Reigerlo" (zie Hulsto nummers 1-2), sinds 1846-1847 hier aanwezig. De naam is al langer in gebruik en refereert aan de zogenaamde "Reygerloo vijvere" toen het gebied nog niet ontgonnen was en tal van veldvijvers hier aanwezig waren.

Tot in de 18de eeuw liep de straat doorheen het nog niet ontgonnen Bulskampveld (zie Ferrariskaart 1770-1778). In de tweede helft van de 18de eeuw werden de bossen en de heidegronden ontgonnen. De oudste bebouwing is te dateren circa 1850. Louis Jacobsen vestigt zich op Reigerlo waar later de campus van Sint-Amandus zich zal ontwikkelen. Hij liet hier een kasteelhoeve bouwen. Na de verkoop in 1852 werd de aardeweg tussen Ruiselede (Sint-Pietersveld) en Beernem verhard met veldsteen. In 1857 werd de weg heraangelegd met klinkers. De huidige aanleg dateert van 1961.

Vanouds bebouwing in functie van het nabijgelegen Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zie Reigerlostraat nummer 10. Het Psychiatrisch Centrum is ingeplant op een ruim perceel dat een groot deel van de westzijde van de Reigerlostraat tussen de straten Blommeke en Heirweg inneemt. Het complex is fasegewijs tot stand gekomen en kent tot op vandaag nog uitbreiding. Ook aan de oostzijde is de bebouwing in functie van het hier aanwezige Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus.

Ook aanwezigheid van het "kasteel Hontzocht" (zie Reigerlostraat nummer 6), het "Zurkelkasteeltje" (zie Reigerlostraat nummer 5). Oudste bebouwing te situeren aan het kruispunt zogenaamd "Het Aanwijs". Hier oorspronkelijk aanwezigheid van herbergen op de drie hoeken van het kruispunt met de Heirweg.

  • VANRIE C., 100 jaar Beernemse middenstand. NCMV Beernem - Sint-Joris, 1999, p. 94-95.
  • RYSERHOVE A., Driehonderd Beernemse plaatsnamen, in Bos en Beverveld, jaarboek 1974-1975, p. 68.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beernem

Beernem (Beernem)

omvat Boerenarbeiderswoning en bakhuisje

Reigerlostraat 27, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Reigerlostraat 59, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Reigerlostraat 61, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Halfvrijstaande dorpswoning

Reigerlostraat 49, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve kasteleinhof Reigerlo

Reigerlostraat 3, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Kasteel Hontzocht

Reigerlostraat 6, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Kruidenierswinkel - café

Reigerlostraat 67, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus

Reigerlostraat 10, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Villa Zurkelkasteeltje

Reigerlostraat 5, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Woning hoofdgeneesheer Sint-Amandusgesticht

Reigerlostraat 63, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.