erfgoedobject

School Sint-Jozefinstituut

bouwkundig element
ID: 11413   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11413

Juridische gevolgen

Beschrijving

Sint-Jozefinstituut, opgericht rond 1895 als vrije meisjesschool, in opdracht van Gravin Alfred de Baillet. De school bestaat uit een klassenvleugel en een kloosterwoning. De gebouwen werden ontworpen in 1895 door L. Van Mechelen.

Rechts de voormalige kloosterwoning van twee bouwlagen en drie traveeën. Centraal smalle inkomtravee onder dakuitsprong. Gevel gedecoreerd met banden en borstweringen in baksteenreliëf.

Links, in het verlengde van de kloosterwoning, de schoolvleugel met klaslokalen. Oorspronkelijk telde het gebouw één bouwlaag. In 1898 werd een aanbouw van een klaslokaal gerealiseerd. In 1945 was een herstelling van oorlogsschade nodig. De volledige schoolvleugel werd verhoogd met één bouwlaag, naar verluidt pas in 1949, mogelijk naar een ontwerp uit 1911-1912 van Eugène Dieltiëns. Sobere bakstenen gebouwen onder zadeldaken (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Oorspronkelijke getoogde muuropeningen, bij de schoolvleugel in verdiepte rechthoekige muurvlakken. In het later verhoogde gedeelte rechthoekige vensters.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers, 802 # 359.
  • BRESSELEERS F. 1965: De Nobele Donk, Ekeren, 110.
  • VERVOORT R. 2003: Nostalgie naar de schoolbanken. Sint-Jozef instituut Ekeren-Donk, Gent.
  • Jaarboek Heemkring Ekeren, 25, 2007, postkaart.

Bron     : -
Auteurs :  Cappuyns, Toon
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: School Sint-Jozefinstituut [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11413 (Geraadpleegd op 07-04-2020)