Bruinbergstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Bruinbergstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van de Tinhoutstraat naar de Nieuwenhovestraat met een recht geasfalteerd straattracé. Eindigt bij de grens met Knesselaere. Gelegen in het gehucht Oostveld. Op een kadastrale kaart van circa 1809 aangeduid met de naam "chemin dit Bruyn beek straete". Oorspronkelijk ook aanwezigheid van de zogenaamde "Zwarte-veldmolen", gelegen op de hoek van de Bruinbergstraat en de Tinhoutstraat, gebouwd rond 1800. De molen raakt in onbruik en wordt vervangen door een stoommaalderij (zie Bruinbergstraat nummer 1).

Vroegere benaming naar verluidt "Wulgestock straete" of "Wulf Stock straete". Dit zou refereren aan de oude heide "de bruynenbergh" genaamd die zich ten noorden van de straat bevond. In 1786 werd door de abdij ten Duinen een naaldbos aangeplant.

Thans is enkel de westzijde van de straat bebouwd. Op de hoek met de Tinhoutstraat aanwezigheid van een voormalige maalderij (zie nummer 1). Voorts enkele boerenarbeiderswoningen met geïntegreerde stal, waarvan de oudste reeds staan weergegeven op het primitief kadasterplan van 1830. De oostzijde van de straat is voorzien van het sportterrein "Oostveld" met bijhorende parking.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Collectie Kaarten en Plannen, nummer 1608.
  • MUYLAERT F., RYSERHOVE A., Het Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen, s.l., 1982, p. 114.
  • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandeling te Oedelem. Deel IV, in Bos en Beverveld, jaarboek 1976, p. 43.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Boerenarbeiderswoning

Bruinbergstraat 10, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeiderswoning

Bruinbergstraat 11, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Bruinbergstraat 2, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Bruinbergstraat 16, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Maalderij Van Hyfte

Bruinbergstraat 1, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.