Hogenakker

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Hogenakker

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat beginnend bij de Knesselarestraat, verder verlopend in zuidelijke richting. De naam wordt voor het eerst vermeld in de Atlas der Buurtwegen van circa 1844 en verwijst naar een perceel land met een iets hogere ligging. Sinds de jaren 1960 aanwezigheid van de begraafplaats zogenaamd "Hogenakker". Typische aanleg met knotbomen namelijk wilgen en beukhaag en toegangsgebouw uit de jaren 1980.

Verspreide bebouwing vanaf 1900 tot op heden.

  • RYSERHOVE A., Vierhonderd plaatsnamen te Beernem, in Bos en Beverveld, jaarboek 1972, p. 45-46.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.