Hoogstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat Hoogstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van de Knesselaerestraat naar de Francis de Meeuslaan op het grondgebied Maldegem via een licht gebogen straattracé. Ze wordt ook soms "parochieweg" genoemd en in 1559 "Ter Hoogherstraete". De straat is reeds aangeduid als "Hooghstraat" op de kaart van Ferraris (1770-1778). De straatnaam verwijst naar de ligging van de straat op een hoogte. Op een pre-kadastrale kaart van 1809 wordt de straat "Grand chemin de Maldeghem" genoemd en is het bouwblok tussen Kernemelkstraat en Nieuwstraat voor de helft ingenomen door bossen en ontginningswegen in dambordpatroon. In de periode 1952-1962 werd aardewerk en een dakpan uit de Romeinse periode aangetroffen.

Oorspronkelijk een bosrijke omgeving eigendom van het klooster van de jacobinessen te Brugge. Ook op de kaart van Ferraris (1770-1778) als een bosrijke omgeving weergegeven.

Verspreide bebouwing bestaande uit hoeves en woningen. Overwegend hoeves uit het laatste kwart van de 19de eeuw zie onder meer Hoogstraat nummer 45 volgens het kadaster gebouwd in 1874 en uitgebreid in 1878. Vanaf 1876 aanwezigheid van de zogenaamd "Hoogstraatmolen" ter hoogte van nummer 12. In 1923 werd de stenen bergmolen deels ontmanteld. Aanwezigheid van de sterk ingekorte romp, en muurfragment met een venster van de eerste zolder, nu moeilijk zichtbaar in het landschap. Vrijstaande villabouw tot op heden.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Collectie Kaarten en Plannen, nummer 1608.
  • DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, 1984, p. 128-129.
  • HILLEWAERT B., Romeins Beernem. Een status quaestionis, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 2006. Gemeente Beernem, Beernem, 2006, p. 6.
  • ZUTTERMAN H., Heemkundige wandeling te Oedelem, deel IV, in Bos en Beverveld, jaarboek 1976, p. 23-24.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Boerenwoning 't Berkenhout

Hoogstraat 47, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Café en smidse Hoogstraat

Hoogstraat 22, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Smeedijzeren crucifix

Hoogstraat zonder nummer, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.