J. Creytensstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat J. Creytensstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van de Markt naar de Bruggestraat. met licht gebogen straattracé en hellend verloop. Straat voorzien van betonklinkers.

Oorspronkelijke naam de "Hoogte". Gewijzigd in huidige naam verwijzend naar kunstschilder J. Creytens.

De straat is reeds weergegeven met het huidige tracé op een kaart van 1760, en aangeduid met de naam "kerkwegh". Oudste bebouwing aan de Markt te situeren zie J. Creytensstraat nummer 2. Het eerste straatgedeelte is weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). Volgens oude postkaarten oorspronkelijk een gekasseide straat. Oorspronkelijk ook de locatie van een steenbakkerij van de familie Govaerts, gelegen tussen de oude Patronaatszaal en de latere melkerij. Ook op de hoek met de Meulestraat sinds 1864 aanwezigheid van een steenbakkerij. In de tuin van de woning Vogelaers (Bruggestraat nummer 22) naar verluidt nog sporen van oude kleiwinning.

Het huidige uitzicht van deze woonstraat is fasegewijs tot stand gekomen. De oudste bebouwing gaat terug tot de 18de eeuw zie hoekpand huis zogenaamd "Govaert". Weergegeven als een schaars bebouwde straat in de Atlas der Buurtwegen (circa 1844). Oorspronkelijk een gekasseide weg. Van 1918 tot 1930 aanwezigheid van het postkantoor op de plaats waar in 1970 de huidige pastorie werd gebouwd. Grote bouwactiviteiten in de jaren 1930. Vooral in 1936-1937 toen de gronden van Charles Govaert werden verkaveld. Deze gronden hoorden bij het huis zogenaamd Govaert (zie J. Creytensstraat nummer 2). Het resultaat zijn woningen met typische vormgeving, baksteengebruik en schrijnwerk voor de jaren 1930, de ene meer uitgewerkt dan de andere. Nummers 12 en 14 met eenvoudige vormgeving en weinig opmerkelijke stijlelementen. Nummer 6 dokterswoning uit de jaren 1950 met gebruik van smeedwerk voor onder meer de sierlijke lantaarn. Het straatbeeld op het einde van de straat wordt enerzijds bepaald door lage woningen gebouwd op het einde van de 19de eeuw, doch verbouwd in de jaren 1960 zie typisch kleurgebruik voor de deur en de borstwering van de muuropeningen. Anderzijds de Vrije Basisschool met hoofdingang aan de Bruggestraat.

  • OCMW ARCHIEF BRUGGE, Fonds Kaarten en Plannen, Losse stukken, Kaft kaarten Oostkamp.
  • J. Creytensstraat en huis Govaert, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 1996. Gemeente Beernem, Beernem, 1996, p. 13.
  • VAN WONTERGHEM E., Steenbakkerijen te Oedelem, in Brochure Open Monumentendag Vlaanderen 2003. Gemeente Beernem, Beernem, 2003, p. 14.
  • ZUTTERMAN H., Beernem, Oedelem en Sint-Joris in oude foto's, 1988, p. 128.

Bron: Gilté S. met medewerking van Baert S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

omvat Dorpswoning

J. Creytensstraat 8, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Huis Govaert

J. Creytensstraat 2, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

J. Creytensstraat 16, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

J. Creytensstraat 18, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

J. Creytensstraat 20, Beernem (West-Vlaanderen)

omvat Parochiaal centrum

J. Creytensstraat 23, Beernem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.